IELTS ỨNG DỤNG THỰC TẾ

• Được dẫn dắt bởi Người Bản Xứ và cũng là cựu giám khảo IELTS
• 3 cấp độ từ 4.0 – 7.0 được xây dựng chặt chẽ từ bài ôn luyện đến luyện thi thử
• Đảm bảo kết quả đầu ra cho mỗi Level đã hoàn thành.
• Cá nhân hóa theo ưu điểm và nhược điểm của từng học viên và cung cấp những phương pháp để đạt được điểm số cao nhất có thể.

Làm thế nào để cùng nhau hoàn thiện

Lớp học chính

Kỳ thi IELTS mô phỏng thực tế

Thực hành

Chúng tôi đồng hành trong suốt hành trình này cùng bạn

Đánh giá của giáo viên

Sự hỗ trợ từ trợ giảng

Kiểm tra năng lực định kỳ

Kèm ngoài giờ lớp học

Sự kết nối của cựu học viên

Những hoạt động hàng tháng

+842873018489