Contact Info
Mr. Trung
Trưởng phòng học thuật
  • 6 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực giáo dục và giảng dạy.
  • 3 năm kinh nghiệm tổ chức các cuộc thi và sự kiện học thuật.

+842873018489