Ms. Giang Nguyen
Contact Info
Mrs. Giang Nguyễn
Trưởng phòng nhân sự
  • 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị nguồn nhân lực và tổ chức sự kiện.
  • 4 năm kinh nghiệm Đào tạo chiến lược và cố vấn nhân sự.

+842873018489