Tiếng Anh Thương Mại
Chuyên Nghiệp

Giáo trình tiếng Anh được thiết kế cá nhân hoá nhu cầu

• Chương trình giảng dạy Tiếng Anh Thương Mại theo chuyên ngành yêu cầu
• Nâng cấp khả năng Đàm Phán, Thuyết Trình, viết Email và viết báo cáo.
• Ứng dụng 5 kỹ năng: Giao tiếp, Lắng Nghe, Đọc Nhanh, Viết luận và đặc biệt Tư Duy Phản Biện.
• Cơ hội mở rộng mối quan hệ với cộng đồng những học viên đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Làm thế nào để cùng nhau hoàn thiện

Lớp học chính

Thực hành giao tiếp

Thực hành cùng người
bản xứ

Chúng tôi đồng hành trong suốt hành trình này cùng bạn

Đánh giá của giáo viên

Sự hỗ trợ từ trợ giảng

Kiểm tra năng lực định kỳ

Kèm ngoài giờ lớp học

Sự kết nối của cựu học viên

Những hoạt động hàng tháng

+842873018489