Trường Trung học
nội trú
hàng đầu tại Mỹ
Thuỵ Khanh Trường THCS Chuyên Trần Đại Nghĩa - TP. Hồ Chí Minh $46,750 Học bổng mỗi năm
Ngọc Phương Trường THCSHoa Lư
- TP. Hồ Chí Minh
$17,000 Học bổng mỗi năm
Trường Trung học
nội trú
hàng đầu tại Mỹ
Trường đại học kinh tế
hàng đầu tại Ba lan
Trọng Chương Trường TH - Hà Nội Đại học Warsaw chuyên ngành kinh tế
Xuân Nhi Trường THPT chuyên năng khiếu - TP. Hồ Chí Minh $54,000 Học bổng mỗi năm Trường Trung học
nội trú
hàng đầu tại Mỹ
Du học Các khóa Tiếng Anh Đối tác đại diện Du học Thành tựu của chúng tôi

Chuyên gia toàn cầu

Đối tác toàn cầu

Khởi đầu vững chắc từ cộng đồng

Liên kết cùng 600 trường hàng đầu
trên thế giới

Dịch vụ

Các khóa Tiếng Anh

Đại diện tuyển sinh Du học

+842873018489